Crisis of geen crisis: optimaliseren of reorganiseren

Total Workforce Management

Zorgen dat structuur + kwaliteit + kosten van de organisatie aan blijven sluiten op de veranderende marktomstandigheden.


OrgSystems

Levert producten en diensten op het gebied van Total Workforce Management. Los of in modulaire combinaties.

Inzicht
& Overzicht

Structuur

"Is de verdeling van verantwoordelijkheden optimaal belegd?"


Kwaliteit

"Wie zijn de hoogvliegers in mijn organisatie?"


Kosten

"Wat zijn mijn loonkosten per afdeling of per business unit?"


Het zijn maar een paar van de vele vragen die een manager heeft over de stand van de organisatie.

Vragen die veelal (niet) beantwoord worden door onleesbare spreadsheets, Word-documenten of presentaties.

Antwoorden die door HR en Finance afdelingen geproduceerd moeten worden.

Dynamisch
& Statisch

Structuur

"Wat zou de ideale formatie van mijn organisatie kunnen zijn?"


Kwaliteit

"Hoe ontwikkelt het ziekte-verzuim in mijn organisatie?"


Kosten

"Als ik de organisatie anders structureer, wat betekent dat voor mijn loonkosten?"


Managen is de kunst van het een-stap-voor-zijn.
Door zelf eenvoudig een aantal opties te tekenen en door te rekenen kunt u het HR beleid vroegtijdig richting geven.

U kunt op een grafische manier zicht hebben op uw totale organisatie.


Lijnmanagement,
HR & Finance

Lijnmanager

"Hoe kan ik zien wat mijn formatieruimte is om mensen aan te nemen?"


HR afdeling

"Hoe krijg ik de informatie sneller bij de lijn?"


Finance afdeling

"Hoe zorg ik dat de loonkosten beheersbaar blijven?"


Drie partijen met hetzelfde belang:

  • de juiste mensen,
  • tegen de juiste beloning,
  • op het juiste moment,
  • op de juiste plek.